Installation av skyltar och dekor, t.ex frostade fönster.